เศรษฐกิจจีน NO FURTHER A MYSTERY

เศรษฐกิจจีน No Further a Mystery

เศรษฐกิจจีน No Further a Mystery

Blog Article

สิ่งที่ สี จิ้นผิง ต้องการ คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จริง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง แนวคิดของประธานาธิบดีสีสะท้อนให้เห็นผ่านอุตสาหกรรมขั้นสูงที่กำลังเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตชิป ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้จีนแข่งขันกับตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น และพึ่งพาประเทศอื่นน้อยลง

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาอีกด้วย

วิถีเพื่อนหญิงพลังหญิงในจีน จับคู่สตรีแปลกหน้า มุ่งประหยัดเงินฝ่าเศรษฐกิจซบเซา

คนใกล้ตาย “เห็น” อะไร ในช่วงท้าย ๆ ของชีวิต

คลัง รอสรุปวันคุย เศรษฐกิจจีน ผู้ว่าแบงก์ชาติ พิชัย มั่นใจคุยกันได้ เผยอ่านจม.กฤษฎาแล้ว

ในช่วงไตรมาสแรกนี้ การส่งออกของจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรปยังคงขยายตัว ส่งผลให้จีนรักษาโมเมนตัมของการเกินดุลการค้าจากปีก่อนเอาไว้ได้ต่อไป หลังจากที่ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับแรกกับหลายภูมิภาคในปีก่อน อาทิ ยุโรป และอาเซียน แทนคู่ค้าเดิมอย่างสหรัฐฯ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.

สงครามการค้าสหรัฐฯ จะทำให้โลก 'จนลงและอันตรายมากขึ้น'

บทความโดย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย 

เขาชี้ว่า หากจีนต้องการให้ภาคการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และแข่งขันกับสหรัฐฯ หรือยุโรปได้ รัฐบาลจีนจะต้องผ่อนคลายกฎระเบียบลงอย่างมากก่อน โดยยอมมอบอำนาจที่มีจำนวนมากให้กับภาคเอกชน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

อ่านเกี่ยวกับแนวทางของเราในการติดต่อกับลิงก์ภายนอก

เศรษฐกิจจีน : เหตุใดเราต้องกังวลกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

Report this page